tel.: 881-505-009

 mail: biuro@n-partners.pl

 KRS: 0000486025

 


Kancelaria N-Partners Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                        tel.: 881-505-009

Młynarska 42/115 01-171 Warszawa                                                                                                                                                                                                                       mail: biuro@n-partners.pl

NIP: 527-270-47-98                                                                                                                                                                                                                                                            KRS: 0000486025

 


Kancelaria N-Partners Sp. z o.o.

Żelazna 67/13 00-871 Warszawa

NIP: 527-270-47-98

 

 1. pl
 2. en

Pobierz ankietę

do wyceny naszych usług

    Usługi księgowe świadczone przez nasza kancelarię to gwarancja najwyższej satysfakcji i bezpieczeństwa we współpracy. Dobierzemy dla Państwa optymalną ofertę oraz zajmiemy się istotnymi kwestiami w firmie. Wiemy doskonale, ile godzin Państwa pracy wymaga dbanie o księgowość, a które to powinny być przeznaczone na rozwój Państwa przedsiębiorstwa. Dlatego zapraszamy do wyboru naszej kancelarii jako partnera w biznesie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

 • prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy we współpracy z Klientem plan kont

 • świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe

 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,

 • sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,

 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,

 • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,

 • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,

 • tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,

 • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.

 

Księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 • prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,

 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,

 • świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,

 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

 • kontaktujemy się z organami podatkowymi.

 

Ewidencja Ryczałtowa

 • prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe mając na uwadze standardy wypracowane przez Klientów,

 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,

 • terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,

 • wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

 • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi

 

Kadry i Płace

 • sporządzamy listy płac dla pracowników zatrudnionych w firmie Zleceniodawcy na umowę o pracę;

 • przygotowujemy przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;

 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu dla pracowników;

 • sporządzamy deklaracje o dochodach pracowników;

 • sporządzamy umowy zlecenia i umowy o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;

 • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe i miesięczne raporty imienne do ZUS;

 • sporządzamy raporty miesięczne dla pracownika;

 • sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonujemy korekt deklaracji zgłoszeniowych;

 • prowadzimy teczki osobowe;

 • sporządzamy świadectwa pracy, kar, nagan i wypowiadania umów o pracę;

 • prowadzimy ewidencje urlopową;

 • przygotowujemy PIT11,PIT40

 • bierzemy udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS

 

Świadczymy również inne usługi wymagane przez naszych klientów.

 

 

 

    Usługi księgowe świadczone przez nasza kancelarię to gwarancja najwyższej satysfakcji i bezpieczeństwa we współpracy. Dobierzemy dla Państwa optymalną ofertę oraz zajmiemy się istotnymi kwestiami w firmie. Wiemy doskonale, ile godzin Państwa pracy wymaga dbanie o księgowość, a które to powinny być przeznaczone na rozwój Państwa przedsiębiorstwa. Dlatego zapraszamy do wyboru naszej kancelarii jako partnera w biznesie.

 

 

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

 • prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy we współpracy z Klientem plan kont

 • świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe

 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,

 • sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,

 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,

 • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,

 • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,

 • tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,

 • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.

 

Księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 • prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,

 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,

 • świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,

 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

 • kontaktujemy się z organami podatkowymi.

 

Ewidencja Ryczałtowa

 • prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,

 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe mając na uwadze standardy wypracowane przez Klientów,

 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,

 • terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,

 • wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

 • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi

 

Kadry i Płace

 • sporządzamy listy płac dla pracowników zatrudnionych w firmie Zleceniodawcy na umowę o pracę;

 • przygotowujemy przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;

 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu dla pracowników;

 • sporządzamy deklaracje o dochodach pracowników;

 • sporządzamy umowy zlecenia i umowy o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;

 • sporządzamy deklaracje rozliczeniowe i miesięczne raporty imienne do ZUS;

 • sporządzamy raporty miesięczne dla pracownika;

 • sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonujemy korekt deklaracji zgłoszeniowych;

 • prowadzimy teczki osobowe;

 • sporządzamy świadectwa pracy, kar, nagan i wypowiadania umów o pracę;

 • prowadzimy ewidencje urlopową;

 • przygotowujemy PIT11,PIT40

 • bierzemy udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS

 

Świadczymy również inne usługi wymagane przez naszych klientów.